Jägarexamen på Ulkeröds Gård

Vår ambition är att alla som går en kurs hos oss på Ulkeröds Gård får de kunskaper som krävs för att bli en god jägare och viltvårdare. Våra utbildningar är utformade så att både nybörjare och mer erfarna kursdeltagare får de bästa förutsättningarna att erhålla Jägarbevis efter avslutad kurs och genomförda prov.